webinar register page

Föräldraföreläsning: För dig vars barn utsatts för sexuella övergrepp
Storasyster bjuder in till kvällsföreläsning om hur en som förälder till ett utsatt barn kan vara ett bra och tryggt stöd.

Föreläsningen kommer lyfta hur utsatthet för barn kan se ut, vilka risk- och friskfaktorer som finns samt på vilka sätt man som förälder kan stötta och hjälpa sitt barn. Vi kommer också beröra hur man som föräldrar kan ta hand om sig själv och sina känslor.
Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor i slutet på föreläsningen.

Föreläsningen vänder sig till föräldrar till barn som har blivit utsatta för sexuellt våld.

Nov 10, 2021 06:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Storasyster.